Vés al contingut

T’acompanyem

T’acompanyem en el canvi!

Si formes part o dirigeixes una organització que necessita o vol guanyar més consciència de si mateixa i emprendre canvis per ser més efectiva en els seus processos, més atractiva per a totes les persones implicades, i més unida al voltant d’un propòsit inspirador, nosaltres t’ensenyem com fer-ho i t’acompanyem durant el viatge.

El nostre assessorament es basa en un profund coneixement de la teoria de les Organitzacions com Sistemes Vius. Gràcies a ella sabem que el principal obstacle per a una major efectivitat, basada en la cura de totes les parts implicades, és l’existència de dues estructures molt diferents que operen en paral·lel. Una estructura formal dissenyada per aconseguir resultats, no sempre acurada amb les persones i l’entorn, i una estructura informal que emergeix naturalment de la densa xarxa de relacions que hi ha entre totes les parts vinculades d’alguna manera amb l’organització (fundació, direcció, personal, abastament, clientela, comunitat), i que inclou valors, actituds, estatus, sabers i pautes de comportament no sempre alineats amb l’estructura organitzativa formal.

La Proposta del Camino del Elder consisteix a buscar un major alineament entre les dues estructuresa través d’una sèrie d’intervencions encaminades a augmentar la capacitat autoreguladora de l’organització, fomentant l’autonomia dels equips i la capacitat de lideratge / elderatge. Això implica introduir canvis en l’estructura formal, aportar i practicar eines per a facilitar els processos d’equip, i fomentar un canvi en la cultura organitzacional treballant conjuntament amb líders formals i informals com a agents conscients de canvi.

Com ho fem?

Acompanyem a l’organització al llarg de diverses fases i diferents tipus d’intervencions, treballant en tots els nivells: persones, equips i organització.

Fases:

 1. Diagnòstic. Avaluem les estructures i processos grupals existents en el grup, equip o organització, seguint el nostre propi model d’efectivitat grupal.
 2. Disseny. Amb els resultats de la diagnosi dissenyem un programa d’intervenció específic per a cada cas.
 3. Intervenció. Cada intervenció es compon de diverses sessions, que poden incloure:

Tipus d’intervenció:

 • Facilitació de processos d’equip: reunions, presa de decisions, gestió de conflictes, etc.
 • Formació ajustada a les necessitats de l’equip o organització.
 • Assessorament en la creació de nous processos i estructures organitzatives.
 • Seguiment dels canvis implementats.

Assessorem també a start-ups a la co-creació de les seves estructures organitzatives i la definició del seu propòsit i visió.


T’acompanyem en un procés de canvi complet cap a un model d’Organització Viva i Conscient (també coneguda com a Organització Teal), treballant al mateix temps en els canvis organitzatius i en els canvis culturals. O en algun d’aquests aspectes:

 • Transformació cultural cap a una organització més conscient basada en la cura de les persones (elderatge). El resultat d’aquest procés podria ser (depenent del teu interès) un canvi en la manera de comunicar, de compartir informació i prendre decisions, d’afrontar les diferències i els conflictes; o en la manera de sentir-part de l’organització i alineat amb el seu propòsit.
 • Transformació organitzacional cap a un model d’organització holocràtica, formada per holons (equips) autoorganitzats, semiautònoms, coordinats per enllaços bidireccionals, a la recerca d’una regulació òptima del flux d’informació i energia que travessa tota l’organització.

En qualsevol d’aquests casos, treballem amb una metodologia capdavantera, sòlidament fonamentada, basada en la teoria de les organitzacions humanes com a sistemes vius conscients. Busquem fer els canvis justos amb el menor cost (econòmic i humà) i l’impacte més gran possible.

Tot el procés en un cop d’ull!

 1. Contacte inicial per parlar del tema i analitzar la demanda (sense cost).
 2. Presentació de proposta bàsica i pressupost ajustat.
 3. Reunió amb l’organització (Equip de canvi) per a l’elaboració de la diagnosi.
 4. Reunió de l’equip CdE per dissenyar una intervenció ajustada als objectius acordats.
 5. Presentació de proposta completa d’intervenció. Revisió i aprovació definitiva amb l’equip de canvi.
 6. Execució de la proposta, normalment en diverses fases (1).
 7. Avaluació i elaboració de l’informe final (2).

(1) El nombre de sessions variarà en funció de la intervenció requerida. Es poden donar processos d’acompanyament que comportin entre 4 i 10 sessions repartides entre 3 mesos i un any, fins a altres que s’allarguin diversos semestres o anys. En general, dependrà de la mida de l’organització i de la profunditat del canvi desitjat. Pel que fa a la durada de cada sessió, aquestes poden anar des de les 2 h per a una facilitació fins a les 4-5 h per a una píndola formativa.

(2) També es poden presentar informes intermedis de seguiment si així s’acordés entre les dues parts.

Projectes en marxa …

Sesión de transformación cultural y organizacional

Transformació cultural i organitzacional en Matia Fundazioa.

Transformació cultural i organitzacional en l’associació Sao Prat.

Explica’ns el teu cas.

Dissenyarem un pla que s’adapti a les teves necessitats