Cursos

Facilitació i Elderatge

Habilitats per a un lideratge facilitador i conscient, a la cura de les persones, els equips i les organitzacions.

Pròxims cursos 2020-21

Atenció! Donada la conjuntura actual, amb tanta incertesa sobre l’evolució de la pandèmia per Covid-19, hem decidit cancel·lar els cursos bàsics presencials que teníem previstos i tornar a llançar a l’octubre 2021.

Al gener vam llançar un curs bàsic en línia sobre lideratge facilitador i equips efectius i conscients, que va començar el 18 de gener i acabarà a mitjans de juliol. Trobareu més informació sobre aquest curs més avall en aquesta pàgina

Demanem disculpes per qualsevol molèstia que aquests canvis hagin pogut ocasionar. Gràcies!

Curs en línia tutoritzat

Lideratge facilitador i equips efectius

Mòduls: 9
Dates: 18 gener 2021 – juliol 2021

18 de gener, 5-8pm CET: Presentació del curs (en línia presencial).
25 de gener: Accés a la plataforma per iniciar el primer mòdul.
11 de febrer, 5-8pm CET: Primera sessió en línia presencial, revisió i aclariment de dubtes. A partir d’aquesta data, hi haurà una sessió cada 3 setmanes a la mateixa hora.

VEURE TOTS ELS DETALLS DEL CURS

Preu: 690 € (IVA inclòs, si compres des d’Espanya o un país de la UE)

todos los talleres

Cursos bàsics

Preu: 1660 € per tot el curs. No inclou les despeses d’allotjament i menjar en els dos mòduls residencials previstos.
El curs es pot pagar d’una vegada o en 3 quotes, una per trimestre. En aquest últim cas, cal pagar el primer trimestre com a reserva per assegurar plaça en el curs (540 € pel primer trimestre), El preu dels altres dos trimestres és de 560 € (inclouen un mòdul residencial amb més hores).
S’aplica un descompte per pagament: 500 € pel primer trimestre, 520 € pels altres dos trimestres (veure data límit en cada curs), amb un estalvi de 120 €.
És possible fer mòduls aïllats (excepte els mòduls residencials) a l’preu de 200 € per mòdul.
En el cas que quedin places, és possible fer el primer mòdul al seu preu normal (180 €) sense pagar la reserva. Si es vol continuar amb el curs, cal pagar després el que falti pel primer trimestre complet.

Cursos mitjans

Preu: 1590 € per tot el curs. No inclou les despeses d’allotjament i menjar en els dos mòduls residencials previstos.
El curs es pot pagar d’una vegada o en 3 quotes, una per trimestre. En aquest últim cas, cal pagar el primer trimestre com a reserva per assegurar plaça en el curs (510 € pel primer trimestre), El preu dels altres dos trimestres és de 540 € (inclouen un mòdul residencial amb més hores).
S’aplica un descompte per pagament: 480 € pel primer trimestre, 500€ pels altres dos trimestres (vegeu data límit en cada curs), amb un estalvi de 110 €.

Curs en línia

Preu: 690 € (IVA inclòs, si compres des d’Espanya o un país de la UE)

Per reservar plaça al curs cal ingressar el pagament dels 3 primers mòduls al número de compte ES42 1491 0001 2530 0009 3723, a nom del Camino del Elder, en concepte del curs i trimestre corresponent (Exemple: Barcelona Bàsic 1 trimestre). Un cop fet l’ingrés, omple el formulari que trobaràs més avall.
Els diners de la reserva es retornarà íntegrament si es cancel·la el curs amb 2 setmanes d’antelació a la data d’inici. Només es retornarà la meitat si es cancel·la amb menys de 2 setmanes, i no es retornarà res si s’abandona el curs un cop començat el primer mòdul.
En cas de cancel·lació passat el termini per a la devolució completa de la reserva, és possible obtenir un val per la quantitat retinguda que podrà ser utilitzat durant els 2 pròxims anys com a pagament en un curs similar ofert pel Camino del Elder. Passats els 2 anys el val deixa d’estar en vigor i ja no es podrà utilitzar. Aquest val és nominatiu i només podrà ser utilitzat per la persona que cancel·la el curs.
Si durant el curs es falta a algun mòdul, es podrà recuperar gratis en els 2 anys següents a qualsevol formació oferida pel CdE. Passats els 2 anys s’haurà de pagar el mòdul de nou al preu en vigor de mòdul aïllat.

Només les persones que fan el curs complet poden optar-hi.
Existeixen algunes beques del 20% sobre el preu de el curs, a les quals podran optar aquelles persones que puguin justificar que es troben en una situació de pocs o cap ingrés i no comptin tampoc amb estalvis o fons propis per realitzar el curs. La concessió d’aquesta beca és acumulable al descompte per pagament immediat.
Amb 19 o més persones inscrites amb reserva confirmada hi haurà també una beca del 30% per cada persona inscrita a partir de 19 i fins a 21 persones inscrites. I una beca del 40% per cada persona inscrita a partir de 22 persones inscrites. La concessió d’aquestes beques és acumulable a el descompte per pagament immediat, però no amb la beca del 20%.

El Camino del Elder està inscrita en el Registre Estatal d’Entitats de Formació per a poder impartir formació professional per a l’ocupació, en el marc de la iniciativa de Formació Programada per les Empreses.
Per poder optar a aquesta bonificació, la persona interessada ha de complir amb els requisits legals i comptar amb el vistiplau de la seva empresa. Els tràmits per a la sol·licitud d’aquesta bonificació els pot fer la pròpia empresa, o si ho prefereix, els podem fer nosaltres a través d’una empresa col·laboradora.
En el cas que sigui la mateixa empresa qui realitza els tràmits per a la bonificació, el CdE subministrarà a l’empresa totes les dades de la formació necessària per a aquests tràmits. Al seu torn, l’empresa ha de comunicar al CdE les dades necessàries per a la facturació per l’activitat duta a terme, dades que hi haurà obtingut al registrar el curs amb Fundae.
El termini per a sol·licitar la bonificació acaba 15 dies abans de l’inici de l’activitat formativa corresponent. En aquest curs la bonificació es podrà sol·licitar a l’inici de cada un dels 3 trimestres en què es divideix el curs, sempre amb 2 setmanes d’antelació de l’inici del primer mòdul del trimestre.
Les persones que facin el curs amb la bonificació Fundae no podran sol·licitar beca en els mòduls bonificats.