Els nostres serveis

Acompanyem el canvi

Cap a una organització viva, efectiva, adaptable, conscient i feliç

Acompanyem les organitzacions en els seus processos de canvi cap a una major consciència, efectivitat, adaptabilitat i benestar. Utilitzem una metodologia d’intervenció integral, que inclou treballar amb les persones (formació en elderatge, canvi cultural), aportar efectivitat a la feina dels equips (facilitació d’equips, lideratge conscient i facilitador) i revisar les estructures organitzatives des del model de les organitzacions com a sistemes vius conscients (organitzacions holocràtiques).

Acompanyem en processos de canvi conscients.

Acompanyem a les organitzacions en els seus processos de canvi:

  1. Cultural (elderatge: consciència i valoració de la diversitat)
  2. Estructural (holocràcia: distribució efectiva del flux d’informació i energia).

Facilitem reunions i processos d’equip

Ajudem als equips a treure el màxim profit de les seves reunions, a partir d’una gestió efectiva de la informació, una presa de decisions participativa i una gestió acurada de les seves tensions i conflictes.

Acompanyem en processos de planificació, innovació, intraemprenedoria, igualtat, aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), etc.

Facilitem processos participatius multiactor

Utilitzem noves tècniques i metodologies per facilitar processos en els quals participen persones i grups amb interessos diversos, creant espais segurs en què es puguin donar converses generatives.

Formem en elderatge i equips efectius i conscients

Oferim xerrades i tallers formatius en relació amb el disseny d’organitzacions vives, reunions efectives, gestió de conflictes i habilitats per a un lideratge facilitador i conscient (elderatge).

Explica’ns el teu cas.

Dissenyarem un pla que s’adapti a les teves necessitats