Facilitem

Facilitem les teves reunions!

Facilitem reunions efectives en les quals tenim cura dels resultats, els processos i les persones. Utilitzem tècniques i eines de facilitació que han estat provades nombroses vegades en contextos molt diferents demostrant una gran efectivitat.

Oferim aquest servei en les següents variants:

 1. Reunions clau: dirigit a organitzacions en què algun dels seus equips necessiti indagar sobre un assumpte complex, prendre una decisió difícil, gestionar una situació de tensió o conflicte, o millorar la cohesió com a equip.
 2. Processos interns (planificació, innovació, implementació ODS …): adreçat a organitzacions que volen iniciar un procés intern per adaptar-se a noves demandes externes, o generar espais de creació de noves idees o línies d’acció. Els ajudem a dissenyar el procés i facilitem les sessions que siguin necessàries.
 3. Processos participatius: dirigit a organitzacions i comunitats que vulguin dur a terme algun tipus de procés participatiu amb tota l’organització, o amb diferents actors socials d’una comunitat.

Contractant aquest servei, aconseguiràs:

 • Millors resultats, millora de la productivitat
 • Major eficiència, estalvi de temps i de diners
 • Major satisfacció de les persones i millor clima laboral
 • Major creativitat en els processos d’innovació
 • Major claredat a l’hora d’implementar qualsevol iniciativa (ODS, polítiques d’igualtat, processos d’innovació i Intraemprenedoria…)
Model d’efectivitat

Com ho fem?

Reunions clau. Facilitem reunions d’equip, aportant eines i habilitats perquè siguin més efectives. Ens encarreguem o col·laborem en tot el procés, incloent-hi la preparació de la reunió, la conducció de la reunió i la redacció d’un informe final amb els principals resultats.

La reunió pot ser d’algun d’aquests 4 tipus, o una combinació d’ells:

 • Generar coneixement (indagació). Utilitzem tècniques simples i contrastades per sostenir converses creatives i inspiradores, capaces de generar la informació necessària per resoldre un problema, explorar un assumpte o crear nous procediments o protocols.
 • Presa de decisions. Disposem de diferents eines per ajudar a un equip a aconseguir les millors decisions amb el màxim acord.
 • Gestió de tensions i conflictes. Ens recolzem en diferents tècniques per sostenir un espai segur en el qual els membres d’un equip puguin donar i rebre feedback crític (i apreciatiu) sobre la seva tasca i / o afrontar tensions o conflictes existents.
 • Fomentar la cohesió. Ajudem a un equip a conèixer-se millor, superar diferències i possibles bloquejos comunicatius i celebrar els seus èxits a través de senzilles dinàmiques interactives.

Processos Interns. Analitzem el procés i els objectius que s’espera aconseguir, realitzem el disseny de tot el procés i facilitem les reunions necessàries per assolir els resultats desitjats. Durant tot el procés aportem habilitats, tècniques i altres eines per a augmentar l’efectivitat, parant atenció als resultats i a les necessitats de les persones. Mostrem a l’equip com dur a terme converses generatives que els permetin connectar amb la seva creativitat i amb la saviesa col·lectiva.

Alguns dels processos en què us podem ajudar:

 • Revisar el propòsit o la visió de l’organització.
 • Planificar l’estratègia per als propers anys.
 • Posar en marxa noves línies d’acció.
 • Implementar els ODS en l’organització.

Processos participatius. Facilitem processos en els quals participen persones i grups amb diferents interessos en relació amb un tema d’àmbit públic, privat o mixt. Utilitzem diferents tècniques i metodologies per a sostenir i portar a bon terme aquest tipus de reunions: indagació apreciativa, diàlegs multiactor, teoria del canvi, recerca de futur, etc. A través d’una o diverses reunions facilitades les diferents parts poden arribar a comprendre millor els diferents punts de vista, trobar una intenció i visió comú, transformar les relacions existents entre elles i, sobretot, aconseguir resultats que satisfan totes les necessitats.
Comptem amb abundant experiència i recursos per fer d’aquest procés una experiència enriquidora per a totses les persones participants. Disposem de suficients eines i estratègies metodològiques per tal que es pugui analitzar, debatre i prendre decisions de la manera més efectiva possible, alhora que desde la facilitació mantenim una estricta neutralitat. Ens encarreguem de crear i sostenir un espai acollidor que afavoreixi el diàleg i el pensament creatiu.

Alguns dels processos en què us podem ajudar:

 • Revisar, de manera participativa, el propòsit o visió de l’organització.
 • Crear una visió comuna amb tots els grups d’interès (stakeholders) de l’organització.
 • Buscar solucions cooperatives a un assumpte d’interès per a l’organització.
 • Buscar solucions cooperatives a un assumpte d’interès social, ambiental i / o comunitari, amb diversos grups afectats amb interessos diferents.

Projectes realitzats …

Diàlegs per la transformAcció Social a Ulma Handling Systems

Reunión Maier - trabajo de transformAcción Social realizado por El caminodel Elder

Diàlegs per la transformAcció Social a Maier

Sesión de trabajo - Mercats de Vilanova i la Geltrú - proyecto realizado por El Camino del Elder

Un futur millor per als Mercats de Vilanova i la Geltrú

Explica’ns el teu cas.

Dissenyarem un pla que s’adapti a les teves necessitats