Formació FiE en línia

Aprenent a esdevenir Elder

Eines per a un lideratge facilitador i conscient (elderatge)

Facilitació i Elderatge és la formació més complerta que oferim. Es desenvolupa en tres etapes Descobrir, Transformar i Integrar. Amb cada etapa s’aprofundeix en la teoría i s’avança en la pràctica d’un lideratge facilitador i conscient.

L’edició en línia de Facilitació i Elderatge correspon a l’etapa Descobrir, amb algunes particularitats:

  • És una formació eminentement teòrica, encara que compta amb espais de reflexió grupal i alguns exercicis i propostes pràctiques individuals
  • La seva duració és més breu que la versió presencial (8 mòduls en comptes de 9, un mòdul cada 3 setmanes)

Per aquestes particularitats està pensada per a:

  • Persones que prefereixen realitzar formacions en línia, pel grau d’autonomía que comporten
  • Persones que s’interessen per la teoría de les Organitzacions com a Sistemes Vius i els hi interessa aprofundir en aquesta
  • Persones que, encara que preferiríen realitzar una formació presencial, les seves circumstàncies actuals (conciliació, horaris, ubicació geogràfica, etc.) no els hi permet accedir a la opció presencial

Descobrir format en línia

Continguts

Format

Aquesta formació té una part assíncrona, basada en la lectura individual de texts i la realització de tasques, i una part síncrona, amb una trobada de 3 hores en línia amb tot el grup per resoldre dubtes i compartir reptes.

Compta amb un Campus Virtual amb accés permanent als materials i per a la interacció amb altres persones participants.

Metodologia

Cada mòdul:

  • Visualització del vídeo introductori
  • Lectura de documentació teòrica
  • Quadern de treball individual amb qüestions teòriques i de reflexió i un repte pràctic
  • Sessió de treball en línia síncrona amb tot el grup i el professorat
  • Opcional: acompanyament más personalizat (feedback quaderns i una mentoría individual)

En aquest moment estem cursant l’edició 2022. ¡Pròxima edició: Gener 2023!