Formació FiE presencial

Aprenent a esdevenir Elder

Eines per a un lideratge facilitador i conscient (elderatge)

Facilitació i Elderatge en el seu format presencial és la formació més complerta que oferim. Es desenvolupa en tres etapes Descobrir, Transformar i Integrar. Amb cada etapa s’aprofundeix en la teoría i s’avança en la pràctica d’un lideratge facilitador i conscient.

Es pot cursar tan sols la primera etapa, dos d’elles o les tres depenent del grau de profunditat i mestratge que es desitgi assolir en la pràctica de la facilitació i el lideratge conscient.

Aquesta formació és adequada per a:

 • Totes aquelles profesionals enfocades en la gestió de persones, equips i grups
 • Qualsevol persona que vulgui millorar les seves relacions personals i/o professionals

La nostra metodologia és experiencial i participativa.

Les 3 etapes

La nostraf formació FiE es divideix en tres etapes o nivells

Continguts

Format

Mòduls 1-8: combinació espais presencials i en línia.

Mòdul 9: residencial

Metodologia

 • Lectura de documentació
 • Dinàmiques vivencials
 • Espais teòrics i de reflexió
 • Qüestions i reptes pràctics

Continguts

Pràctica supervisada als 4 espais grupals:

 • Presa de decisions
 • Cohesió grupal
 • Gestió emocional i del conflicte
 • Indagació col·lectiva

Desenvolupament d’habilitats i competències personals i aprofundiment teòric.

Format

Sis mòduls presencials no residencials.

Tres mòduls residencials.

Metodologia

 • Pràctiques supervisades de facilitació en un espai segur als 4 espais grupals
 • Dinàmiques per treballar habilitats i competències
 • Espais de reflexió sobre conceptes teòrics i sobre el procés del mateix grup

Continguts

Estudi de casos i disseny d’intervencions. Acompanyament i supervisió de pràctiques de facilitació externes.

Desenvolupament d’habilitats i competències.

Acompanyament emocional grupal.

Format

Nou mòduls presencials no residencials.

Metodologia

 • Estudi de casos:
  • Diagnosi
  • Disseny d’intervencions
  • Seguiment i avaluació
 • Espacis de gestió emocional
 • Dinàmiques i exercicis per treballar habilitats i competències
 • Espais de reflexió teòrica

¡Aquest any no tenim obert aquest nivell!