Compartim

Tallers formatius fye

Eines per al lideratge conscient i equips efectius

Els processos de transformació cultural, especialment aquells orientats a guanyar consciència, suposen canvis importants en les persones, ocupin o no una posició formal de poder. Ara bé, a ningú li agrada canviar per obligació, perquè altres així ho han decidit. El canvi només és possible des d’una voluntat real de canviar, una voluntat que necessita conèixer el propòsit del canvi i què exigeix en l’àmbit personal.

Des del CdE proposem unes píndoles formatives per al canvi, amb la intenció de fer més efectius i conscients els processos d’un equip o organització, especialment aquells orientats a resoldre problemes, avançar en els objectius, gestionar diferències i conflictes, o mantenir una bona cohesió grupal. Les poden prendre les persones d’un mateix equip, creant així un llenguatge i unes tècniques de treballs compartides. O persones de diferents llocs de l’organització, conformant un grup de canvi amb un paper rellevant en processos de transformació cultural.

Els tallers formatius fye estan pensats per crear un espai d’aprenentatge compartit que s’omple amb els continguts que porten els membres de l’equip o grup de canvi a partir de la seva experiència real en el seu lloc de treball. La nostra tasca des de la formació consisteix a sostenir aquest espai per compartir en tota la seva profunditat, alhora que aportem algunes idees i conceptes amb els de nomenar i reformular l’experiència viscuda.

Tots els tallers fye d’un cop d’ull.

Aprende a reconocer procesos informales en tu equipo/organización. Abrete a la incertidumbre y aprende a sacar partido a lo emergente.
Saber más...
Evita tensiones y malentendidos por el uso inconsciente que haces de tú poder. Aprende a poner tu poder al servicio del equipo, a utilizarlo para apoyar a quien lo necesite.
Saber más...
Instaura una comunicación asertiva en tu equipo y despliega toda su creatividad. Genera confianza desde la escucha empática y la expresión honesta.
Saber más...
Desarrolla una mirada integral del conflicto. Comprender es la mejor manera de prevenir. No te arredres ante el conflicto. Siempre es una oportunidad para ser mejores.
Saber más...
No intentes que la gente cambie a través de recompensas y castigos. Inspira, sé un ejemplo. El verdadero cambio siempre es el resultado de una intención.
Saber más...
Aprende a crear y sostener espacios conversacionales de calidad (generativos). Ayuda a tu equipo a alcanzar su máximo potencial a través de una presencia y atención plenas.
Saber más...
Invita a las personas a compartir sus emociones en un espacio seguro. No dejes pasar la la valiosa información que las emociones aportan.
Saber más...
Infórmate, aprende habilidades y técnicas para facilitar reuniones. Consigue que tus reuniones sean más efectivas, inclusivas y motivadoras.
Saber más...
Da espacio a la diversidad en tu equipo. Aprende a sostener la tensión que conlleva Promueve la participación de la gente. Lidera desde el cuidado, facilita.
Saber más...

Com ho fem?

Canviar creences i hàbits poc adaptatius no s’aconsegueix amb una formació basada en simples receptes plenes d’idees i conceptes buits. Perquè la formació deixi empremta es requereix crear un espai segur, basat en la confiança, en el qual les persones puguin mostrar les seves fortaleses i les seves debilitats, cadascuna al seu ritme, sense sentir pressió per aparentar el que no són. D’altra banda, els continguts no han d’estar allunyats del que fan normalment. És important que durant la formació, les persones participants puguin experimentar el valor de les propostes en la seva aplicació als casos reals que es donen en el seu espai de treball, compartir vivències quotidianes i reformular a la llum de noves idees i conceptes.

Per tot això, la proposta formativa del CdE inclou els següents passos:

  1. Contacte inicial amb l’organització / empresa que vol capacitar al seu personal en algun o diversos dels temes oferts. Normalment a conseqüència d’alguna mancança o necessitat detectades.
  2. Conversa amb la persona responsable sobre les necessitats que es volen atendre a través de la formació, per tal de dissenyar una proposta adaptada a aquestes.
  3. Elaboració i enviament de la proposta formativa. Aquesta proposta inclou una llista amb els temes que seria recomanable treballar, el nombre d’hores adequat per a cada tema, la metodologia que se seguirà durant la formació, i un pressupost pel projecte complet.
  4. Després de la revisió conjunta de la proposta i la inclusió dels ajustos necessaris, s’aborden temes logístics com a calendari, horaris, persones formadores, entregables, etc.
  5. Impartició de les píndoles. Avaluem cada píndola i utilitzem la informació obtinguda per fer correccions en les següents píndoles (sempre que sigui possible).
  6. Avaluació final del projecte i elaboració d’un informe final si així s’hagués acordat.

Explica’ns el teu cas.

Dissenyarem un pla que s’adapti a les teves necessitats