Facilitació I Lideratge Conscient

Transformar Barcelona (nivell mitjà IIFACe)

Una oportunitat per practicar la facilitació i el lideratge conscient en un espaci segur

La próxima edició comença el 14 octubre 2022!

Característiques generals

Dates: Octubre 2022 – Juny 2023
Mòduls: 9

Mòduls provisionals i dates:

 1. Generant confiança i cohesió grupal. Octubre 14-15
 2. Facilitant processos de visió i indagació col·lectiva. Novembre 4-5
 3. Introduïnt-nos en el disseny d’intervencions. Desembre 16-17 (residencial)
 4. Aprofundint en el feedback i l’acompanyament empàtic. Gener 13-14
 5. Creant estructures més flexibles i eficients: reunions efectives, governança i presa de decisions. Febrer 10-11
 6. Obrint espais per gestionar emocions i conflictes a les organitzacions: sistemes restauratius. Març 3-4 (residencial)
 7. Desenvolupant la mirada sistèmica. Abril 14-15
 8. Visibilitzant rols, poder i privilegis des de la facilitació. Maig 19-20
 9. Facilitant processos de tancament o canvi d’etapa. Juny 9-11 (residencial)

Formadores: Marta Porta (Coordinadora) i altres formadores per confirmar.
Guía de l’/a estudiant. Demana’ns la Guía d l’/a estudiant per a una explicació detallada de la metodología del curs.

Certificació: Aquest curs s’acredita com a nivell mitjà seguint el currículum formatiu del IIFACe

Introducció

La formació en Facilitació i Elderatge, FiE, és una proposta formativa desenvolupada per José Luis Escorihuela ‘Ulises’, basada en la seva llarga experiència com a facilitador de grups i en una sòlida base teòrica, que inclou la Psicología Social, la Teoría de Sistemes Vius, el Treball de Processos (A. Mindell), la Teoría Integral (K. Wilber), l’Art del Diàleg (W. Isaacs, Otto Scharmer), o la Comunicació No Violenta (M. Rosenberg), entre d’altres. El programa de formació es divideix en tres etapes (descobrir, transformar i integrar).

La etapa TRANSFORMAR és adequada per tu si:

Ja t’has format abans a:

 • L’etapa Descobrir de El Camino del Elder
 • La formació en línia Lideratge Facilitador i equips efectius de El Camino del Elder
 • El nivell bàsic de Facilitació de Grups amb El Camino del Elder o qualsevol entitat o equip formador acreditat per l’IIFACe
 • Consúlta’ns si tens una trajectòria diferent però creus que pots accedir i aprofitar aquesta activitat formativa

Objectius

 1. Practicar eines de facilitació en un espai d’aprenentatge segur i supervisat.
 2. Desenvolupar habilitats personals i aprofundir en els continguts teòrics per adquirir solvència i professionalitat en les competències de la facilitació.
 3. Adquirir habilitats cognitives, emocionals i volitives per millorar les nostres relacions personales i la manera en què participem en grup.
 4. Desenvolupar una actitud creativa positiva davant les dificultats i els reptes, basada en la confiança en una mateixa i en la cooperació amb les altres.
 5. Guanyar consciència de l’importància de les cures, l’apoderament i el reconeixement de la diferència als processos d’equip.
 6. Analitzar els grups, equips i organitzacions des d’un esquema sistèmic, que inclou persones, relacions, processos, estructures, propòsit i context.
 7. Conèixer eines pràctiques per a poder intervenir i facilitar diferents espais grupals: presa de decisions, indagació col·lectiva, gestió de conflictes i cohesió grupal.
 8. Adquirir habilitats per un lideratge conscient, facilitador i transformador (elderatge), al servei de les persones i del propòsit del grup.

Continguts

Per a aconseguir els objectius anteriors:

 1. S’aprofundirà als continguts de l’etapa Descobrir i en d’altres temes relacionats amb els processos grupals i la facilitació.
 2. Es practicarà la facilitació amb eines adients per a cadascun dels 4 espais grupals: Governança i presa de decisions, indagació i saviesa col·lectiva, gestió emocional i del conflicte i cohesió grupal.
 3. Es capacitarà en el disseny d’intervencions i elaboració de propostes d’intervenció en grups de les persones participants.

Format

Es treballarà en 9 mòduls, sis d’ells presencials no residencials, en horari de divendres tarda i disabte, i tres d’ells (un per trimestre) residencials, de divendres tarda a diumenge migdia.

Espais

Torre Jussana

Torre Jussana

Quan: Mòduls 1,2,4,5,7,8

Can Ferrerons

Can Ferrerons

Quan: Mòduls 3,6 i 9

Preu i condicionis de reserva

Precio: 1800€ per tot el curs*

El curs es pot pagar d’un cop o en 3 quotes, una per trimestre. En aquest darrer cas, abans de començar el curs és necessari pagar 600€ pels 3 primers mòduls. Aquest pagament serveix com a reserva per assegurar plaça al curs. 

Es poden cursar mòduls sols (en cas que ja siguis estudiant d’un nivell mitjà acreditat per l’IIFACe o ho hagis estat i necessitis recuperar algún mòdul no cursat) al preu de 200 € per mòdul.

*El preu no inclou dietes i allotjament dels mòduls residencials

Descomptes i facilitats de pagament: (només per persones que fan el curs complert, exclosos els gastos de manutenció dls mòduls residencials i no acumulables entre sí) 

 • Pagament únic: 10% de l’import total del curs si realitzes un pagament únic de la totalidad del curs
 • Pack dúo: si veniu dues persones juntes ambdues gaudireu del 10% de l’import total del curs

Bonificació FUNDAE: Per a poder optar a aquesta bonificació, la persona interessada ha d’acomplir amb els requisits legals i comptar amb el vist i plau de la seva empresa o organització. Els tràmits de la solicitud d’aquesta bonificació els farà el Camino del Elder a través d’una empresa col·laboradora. 
En cas que sigui l’empresa del/a participant qui realitzi els tràmits de la bonificació (només és possible si participen a la formació al menys 2 persones de l’empresa), el CdE sumministrarà a l’empresa totes les dades de la formació necessàries per fer aquests tràmits. De la mateixa manera, l’empresa comunicarà al CdE les dades necessàries per la facturació de l’activitat realitzada, dades que haurà obtingut al registrar el curs amb Fundae.
El termini per solicitar la bonificació acaba 15 díes abans de l’inici de l’activitat formativa corresponent. En aquest curs la bonificació es podrà solicitar a l’inici de cadascun dels 3 trimestres en què es divideix el curs, sempre amb 2 setmanes d’antel·lació de l’inici del primer mòdul del trimestre.

Condicions generals. A més de les disposicions anteriors, és recomanable llegir en detall el document amb les condicions generals de participació en cursos organitzats per el CdE, al que es pot accedir des d’aquí.

Form

Formulari d’inscripció

Els camps amb asterisc són obligatòris: